Hem Om CD Beställ Coaching Galleri Länkar
Bhagavan Sri Ramana Maharshi (1879-1950) ”dog” helt oförväntat när han var bara 17 år. Han var en fysiskt vältränad, frisk ung man när händelsen inträffade. Dödsprocessen med Bhagavans exakta redogörelse finns att läsa om i flera böcker utgivna av Ramanasramam. Idag kallas det han genomlevde för upplysning. Han blev upplyst såsom en Jesus, Muhammed, Mira och Buddha. Och precis som upplysta män och kvinnor före honom, är han en älskad vägvisare för miljoner sökande människor av alla nationaliteter, filosofier och religioner.
Ramanas ashram i den sydindiska lilla staden Tiruvannamalai vid foten av berget Arunachala lever och blommar livligare än någonsin. Varför? Bhagavan Sri Ramana Maharshis närvaro, dvs. den andliga närvaron, finns och känns här i nuet för evigt.
Bhagavans sista och tröstande ord när hans åldrande kropp ”dog” i cancer: ”Var kan jag gå? Jag är här.”